Projekt Mléko do škol

V letošním školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do projektu Mléko do škol.

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Naši žáci dostávají neochucené mléko několikrát za měsíc.