Projekt SPRÁVNÁ CESTA – rekvalifikace

V rámci projektu SPRÁVNÁ CESTA probíhá u nás na škole kurz – Výpomoc při přípravě pokrmů. Účastníci kurzu jsou připravováni v aktivitě Rozvoj základních kompetencí.

1   2

Projekt číslo reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003989 je financován EU.