Projekt „Zažít úspěch“

V rámci projektu „Zažít úspěch“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857 vyrazili žáci základních škol na turistický pochod na nedalekou Vinařickou horku.

Když jsme přicházeli k tomuto nenápadnému kopci, vůbec jsme netušili, jaká krása nás čeká…

Vinařická horka je vyhaslá sopka, která původně fungovala jako lom. Dnes je toto místo vyhlášeno přírodní rezervací a státem chráněnou památkou.

Na naučnou stezku, jsme prošli celou. Není dlouhá, ale přeci jen trošku fyzicky náročná. Všichni žáci to dali a i ti menší. Dobrá obuv byla základem. Cesty byly občas úzké a prudce stoupající. Velkou opatrnost jsme kladli u okrajů a svahů, byly velmi strmé.

Cestou na vrchol horky jsme se trochu zapotili, ale výhled byl k nezaplacení. Vidět byl krásně Říp a i Ještěd – měli jsme štěstí na počasí. Kladenské věžáky vypadaly jako mrakodrapy – nic jiného kromě lesa okolo nich nebylo vidět. Cestou nahoru nás překvapily náhlé změny přírody – pastvina, louka, mladý les, habrový les (nazývaný opilý).

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na fotbalovém hřišti, kde pro žáky byly připravené míčové hry. Žáci základních škol si zde zahráli na reportéry a vytvořili video s názvem Čím budeme až vyrosteme?.