Projekt „Zažít úspěch“

V rámci projektu „Zažít úspěch“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857 vytvořili naši žáci propagační video školy. Využili k tomu den, kdy škola pořádala Den otevřených dveří. Video má školu prezentovat z pohledu žáků, má pomoci rodičům a potencionálním žákům při rozhodování jakou střední školu si zvolit pro budoucí studium. Cílem tohoto videa bylo také posílit kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě také socializaci mezi žáky. Žáci se naučili vyhledávat informace, formulovat myšlenky, spolupracovat, organizovat práci a čas. Video po dokončení prezentovali všem svým spolužákům.

Tato aktivita žáky velmi obohatila o zajímavé zážitky (z natáčení, ze stříhání videa, dramaturgie atd.). Ukázalo se, že i přes různé názory – umí žáci držet spolu, což je pro ně to největší obohacení 🙂