Rodičovské schůzky 15. listopadu

Ve čtvrtek dne 15. 11. 2018 od 15 hodin se koná schůzka pro rodiče (všech učebních oborů),
na kterou Vás srdečně zveme.
Budete informováni o finančních záležitostech, o připravovaných akcích
a o školní připravenosti Vašich dětí (známky, pomůcky, docházka).

Každý rodič dostane na třídní schůzce přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci SOU a PRŠ Vrapice.