Rodičovské schůzky 5. dubna

Ve čtvrtek dne 5. 4. 2018 od 15 hodin se koná schůzka pro rodiče (všech učebních oborů),

na kterou Vás srdečně zveme.

Budete informováni o finančních záležitostech, o připravovaných akcích

a o školní připravenosti Vašich dětí (známky, pomůcky, docházka).

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci SOU a PRŠ Vrapice.