Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností

Zápis ze setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání

Koordinačního centra pro ECVET

Úřad vlády ČR, 24. listopad 2017

 

 

Pracovního jednání Prvky ECVET podporující modernizaci odborného vzdělávání v ČR se zúčastnili členové Koordinačního centra pro ECVET a pozvaní hosté se zájmem o odborné vzdělávání v ČR.

Mezi 40 účastníky jednání tak byli zástupci středních škol, zaměstnavatelů, školských asociací, podniků, sektorových rad, vysokých škol, ministerstev, krajských úřadů, ČŠI, Úřadu vlády ČR, DZS a NÚV.

 

Jednání proběhlo v tiskovém sálu Úřadu vlády ČR: