Sportovně turistický kurz Křižanov 10. – 12. 4.

Sportovní pobyty v Křižanově na Moravě se těší velké oblibě mezi našimi žáky, a proto, se opět ucházeli o možnost zúčastnit se tohoto pobytu.

Přesto, že předpověď počasí nám nebyla příznivě nakloněna, počasí se vydařilo a přesto, že bylo chladno, bylo převážně slunečno.

Žáci trávili celý pobyt v pohybu. Jedna aktivita střídala druhou. Žáci zdolávali lanovou stěnu na čas a všichni byli velice úspěšní. Velký ohlas měl fotbal v obrovských nafukovacích míčích zvaných BUMPER BALL.

Žáci nadšeně soutěžili v „kohoutích zápasech“ a obrovský úspěch slavila i „tichá pantomimická pošta.“ Různé sportovní hry, při kterých žáci soutěžili v rychlosti a obratnosti.

Ani o poledním klidu žáci nelenili, a s nadšením se účastnili aktivit, při kterých jsme procvičovali nejen pantomimu, ale především slovní zásobu.

Ukončení sportovního kurzu se neslo ve znamení diskotéky, které předcházelo závěrečné vyhodnocení bodování všestrannosti našich žáků. I naši žáci ocenili práci pedagogů a předali jim pochvalné diplomy, které všichni absolventi sportovního kurzu podepsali.

Na tento pobyt byla poskytována finanční podpora EU. (reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857)

Více fotografií najdete v záložce FOTO.