Sportovní kurz Křižanov 14. – 18. 10.

První letošní pobyt v oblíbeném Křižanově byl nejen ve znamení tradičních sportovních aktivit – těch bylo stejně jako vždy dost, ale i poznávání okolí místa pobytu a jeho historie. Účastníci, tentokrát hlavně členové školního parlamentu, si prohlédli  památky města Křižanov, seznámili se se slavnou rodačkou sv. Zdislavou, poslechli si zajímavý výklad místního duchovního správce P. Václava Hejče a pod jeho vedením prozkoumali interiér kostela a věže. Zajímavá byla i návštěva poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a seznámení se s životem a dílem jejího autora, slavného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.  


Na tento pobyt byla poskytována finanční podpora EU. (reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857)

Více fotografií najdete v záložce FOTO.