Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy

ŽÁCI POZOR!!!

Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy

Vážení žáci a studenti, milí rodiče,

jsem rád, že projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v nadcházejícím školním roce 2014/2015. Žákovské jízdné patřilo k našim předvolebním slibům, a jakožto hejtman Středočeského kraje chci sliby nejen říkat, ale také plnit. Věřím, že vám pomůžeme ušetřit potřebné peníze, které využijete třeba příjemnějším způsobem.

Oproti předcházejícímu školnímu roku nedošlo v projektu, kromě upřesnění termínů pro podání formulářů žádostí za jednotlivá pololetí školního roku, k žádným změnám.

Termíny pro podání formuláře „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ jsou následující:

  • Žádost na první pololetí zaslat do 27. února 2015
  • Žádost na druhé pololetí zaslat do 17. července 2015

Ostatní parametry projektu se pro nadcházející školní rok 2014/2015 nemění.

Formulář „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ naleznete v levé části této stránky: https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/zakovske-jizdne, popřípadě Vám bude k dispozici v Informačním středisku Středočeského kraje v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Co se týče výplaty stipendia z projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy za školní rok 2013/2014 bude zahájena koncem měsíce října tohoto roku. Po vypořádání Vaší žádosti a odsouhlasení Radou Středočeského kraje Vám budou finanční prostředky poukázány automaticky na bankovní účet uvedený v žádosti v několika hromadných platbách, nebo budete informováni dopisem o připravení finančních prostředků k vyzvednutí v pokladně Krajského úřadu Středočeského kraje.

Přeji Vám bezpečnou a příjemnou cestu do školy.

Ing. Miloš Petera

Hejtman Středočeského kraje