Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku – pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny úterý 29. října a středu 30. října 2019
Vánoční prázdniny v pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020, vyučování začne 6. ledna 2020
Ukončení 1. pol. ve čtvrtek 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny od pondělí 9. března do neděle 15. března 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
Ukončení 2. pol. v úterý 30. června 2020
Hlavní prázdniny  od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020
Školní rok 2020/2021 školní rok začne v úterý 1. září 2020

Přijímací řízení

1. termín

informační pohovory k přijímacímu řízení bude 2. – 3. dubna 2020
a přijímací řízení bude 21. 4. 2020

2. termín

Závěrečné zkoušky

Opravný termín zkoušek, které byly konány v červnu 2020 bude:

a) písemná část –

b) praktická část  –

c) ústní část  –

Řádný termín závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

A/        Písemná část

8. června 2020 – pro všechny obory

Písemná zkouška trvá 240 minut. Zadání témat a organizační záležitosti se do této doby nezapočítávají.

B/        Ústní část

– 16. června 2020 – Stravovací a ubytovací služby
– 17. června 2020 – Elektrotechnické a strojně mp
– 18. června 2020 – Zednické práce
– 16. června 2020 – Zahradnické práce
– 17. června 2020 – Pečovatelské služby
– 18. června 2020 – Truhlářská a čalounická výroba
– 16. června 2020 – Praktická škola dvouletá

C/        Praktická část

– 9. června 2020 – Stravovací a ubytovací služby
– 9. – 10. června 2020 – Elektrotechnické a strojně montážní práce
– 9. – 11. června 2020 – Zednické práce
– 9. června 2020 – Zahradnické práce
– 9. – 10. června 2020 – Pečovatelské služby
– 9. – 11. června 2020 – Truhlářská a čalounická výroba
– 9. června 2020 – Praktická škola dvouletá

Třídní schůzky

14. listopadu 2019 od 15 hodin

16. dubna 2020 od 15 hodin

Lyžařský kurz

pro I. ročníky SOU probíhá ve Strážné – Zvonařka

v termínu 25. 1. 2020 – 1. 2. 2020

Dny otevřených dveří

21. listopadu 2019

9. ledna 2020