Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku – pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, vyučování začne 3. ledna 2019
Ukončení 1. pol. ve čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny od pondělí 4. března do neděle 10. března 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
Ukončení 2. pol. pátek 28. června 2019
Hlavní prázdniny  od soboty 29. června do neděle 1. září 2019
Školní rok 2018/2019 školní rok začne v pondělí 2. září 2019

Přijímací řízení

1. termín        –  4. a 5. duben 2019

2. termín        –  14. květen 2019

Závěrečné zkoušky

Opravný termín zkoušek, které byly konány v červnu 2019 bude:

a) písemná část –

b) praktická část  –

c) ústní část  –

Řádný termín závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

A/        Písemná část

10. června   2019 – pro všechny obory

Písemná zkouška trvá 240 minut. Zadání témat a organizační záležitosti se do této doby nezapočítávají.

B/        Ústní část

– 18. června 2019 – Stravovací a ubytovací služby
– 19. června 2019 – Elektrotechnické a strojně montážní práce
– 20. června 2019 – Zednické práce
– 18. června 2019 – Prodavačské práce
– 18. června 2019 – Zahradnické práce
– 19. června 2019 – Pečovatelské služby
– 18. června 2019 – Praktická škola dvouletá
– 20.června 2019 – Strojírenské práce

C/        Praktická část

– 11.června 2019 – Stravovací a ubytovací služby
– 11.-12.června 2019 – Elektrotechnické a strojně montážní práce
– 11.-13.června 2019 – Zednické práce
– 11.června 2019 – Prodavačské práce
– 11. června 2019 – Zahradnické práce
– 11.-12.června 2019 – Pečovatelské služby
– 11.-13.června 2019 – Strojírenské práce

Třídní schůzky

15. listopadu 2018 od 15 hodin

11. dubna 2019 od 15 hodin

Lyžařský kurz

pro I. ročníky SOU probíhá ve Strážné – Zvonařka

v termínu 26. 1. 2019 – 2. 2. 2019

Dny otevřených dveří

22. listopadu 2018

10. a 17. ledna 2019