Tranzitní program

Rozjíždíme nový projekt! Vstupte do tranzitního programu.

Se začátkem letošního školního roku 2020 – 21 v naší škole zahajujeme velkou novinku: projekt tranzitních programů. Jedná se o projekt „Zažít úspěch II“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016784. Co se pod tímto názvem představit? Jedná se o službu našim žákům i jejich rodičům, která jim nejen pomáhá vytvořit si svou vlastní individuální představu o budoucím povolání žáka, ale především ho postupně vede po cestě směřující na trh práce. V jednotlivých krocích si každý žák, účastník tohoto programu, ujasní své budoucí profesní směřování, určí si jednotlivé postupné cíle, získá potřebné praktické dovednosti spojené s trhem práce a spokojeným profesním i osobním životem vůbec. Naučí se jednat s důležitými institucemi, orientovat se v potřebných zákonech i v pracovním prostředí, pracovat v týmu, efektivně komunikovat s ostatními, dobře se zhostit své profese a mnoho dalšího. Škola také nabídne možnost práce „na zkoušku“ za pomoci tzv. pracovního asistenta v některých firmách; jako nedílnou součást jsme připravili exkurze a návštěvy důležitých institucí (Úřad práce, magistrát, apod.). Tranzitní program tedy vlastně pomáhá v přechodu od školního života k životu dospělému. Kromě toho program nabízí množství oblíbených relaxačních a poznávacích aktivit, vícedenních tréninkových pobytů, exkurzí, a podobně. Projekt rozjíždíme v září 2020 a věříme, že vzbudí zájem jak žáků, tak rodičů. Zájemci se mohou hlásit u garantů jednotlivých učebních oborů, kteří jim také poskytnou podrobnější informace.

název projektu: „Zažít úspěch II“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016784