Rodičovské schůzky 18. listopad

Ve čtvrtek dne 18. 11. 2021 od 15 do 17 hodin se koná schůzka pro rodiče (všech učebních oborů), na kterou Vás srdečně zveme.

Schůzky budou v daném čase probíhat osobně ve škole. Náhradní termín online třídních schůzek bude 23. 11. 2021 od 17 hodin po přihlášení do Moodlu (žáci znají), dále pak v tomto termínu můžete využít telefonické pohovory s vyučujícími.

Budete informováni o finančních záležitostech, o připravovaných akcích a o školní připravenosti Vašich dětí (známky, pomůcky, docházky).

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci SOU a PRŠ Vrapice.