Přehled oborů

KÓD OBORU
NÁZEV OBORU DOBA STUDIA VÍCE INFORMACÍ
23-51-E / 01 Strojírenské práce
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
65- 51–E / 01 Stravovací a ubytovací služby
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
36-67–E / 01 Zednické práce
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
33-56–E / 01 Truhlářská a čalounická výroba
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
36-57–E / 01 Malířské a natěračské práce
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
26-51-E / 01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
41-52–E / 01 Zahradnické práce
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
75-41-E/01 Pečovatelské služby
3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
66-51-E / 01 Prodavačské práce 3 roky přejít
———————————————————————————————————————————————————
29-51-E / 01 Potravinářská výroba
3 roky přejít
 

Obory kategorie ,,E“ jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem. Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti.

———————————————————————————————————————————————————

78-62-C / 02 Praktická škola dvouletá
2 roky přejít