Zámečnické práce ve stavebnictví

  • Jedná se o středoškolsky vzdělaného pracovníka se všeobecným i odborným vzděláním.
  • Odborná příprava pro výkon zámečnických prací ve stavebnictví připravuje žáky na výrobu, montáže a osazování jednoduchých a středně složitých zámečnických prvků.
  • Žáci se učí znát vlastnosti materiálu a způsobu zpracování, používání nářadí, měřidel, nástrojů, strojů a zařízení podle technologických předpisů.
  • Odborný výcvik je vedený mistry odborného výcviku ve vybavených dílnách.
  • Učební obor je vhodný pro chlapce.
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a žáci obdrží výuční list.