Rekvalifikace

-

Rekvalifikace ve vzdělávacím programu: „Práce ve zdravotnických a sociálních zařízení – pečovatelské práce“

Realizátor projektu: SOU Kladno – Vrapice

Partnery projektu: Úřad práce v Kladně

Celkové cíle projektu:

- na základě potřeb trhu vhodně orientovat rekvalifikaci do oblastí, kde se dá očekávat poptávka po pracovní síle terciální sféry sociálních služeb.

- zvýšit nebo rozšířit kvalifikaci nezaměstnaných a tak zvýšit jejich šance na trhu práce, a to do oblasti služeb, kde je možnost pracovat na zkrácené pracovní úvazky či využívat pružnou pracovní dobu

Specifické cíle:

- umožnit ženám (mužům) po mateřské dovolené najít spojnici mezi dobou, kdy pečovaly o dítě (děti) a byly nezaměstnané a návratem na trh práce

- redukce stresu nezaměstnaného (nezaměstnanost je spojena s psychickými problémy jako jsou deprese, ztráta sebedůvěry)

- podnícení aktivity nezaměstnaného k větší flexibilitě, k osvojení si potřebných sociálních dovedností spjatých s hledáním si nového pracovního uplatnění

- připravit frekventanty na práci v oblasti sociálních služeb prostřednictvím rekvalifikace v oboru Pečovatelka/pečovatel

- zprostředkovat frekventantům nejdůležitější znalosti a dovednosti, které uplatní při výkonu své profese

- seznámit frekventanty s možností podnikání v této oblasti