Upozornění

Od pondělí 4. 1. 2021 zůstávají žáci z nařízení vlády doma. Vyučování bude probíhat jako v loňském roce na MOODLu, nebo jinou formou (poštou, osobní vyzvednutí materiálů a pod.).

Žákům budou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Plnění zadaných úkolů a testů je povinné. Blíží se pololetní klasifikace!!!