Upozornění pro žáky

Od 25. listopadu se obnovuje výuka u 3. ročníků a to, jak praxe, tak teorie!!!
V týdnu od 25. do 27. 11. jsou na praxi žáci 3. ročníků.

Od 25. listopadu se obnovuje výuka u 1. a 2. ročníků a to pouze odborný výcvik!!! V týdnu od 25. do 27. 11. jsou na praxi pouze žáci 2. ročníků. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. jsou na praxi pouze žáci 1. ročníků. Učitelé ODV se na vás těší ve středu v 7 hodin na pracovištích.

Žáci oboru KUC3 se v 7 hodin dostaví do učebny číslo 16 v druhém patře.

Žáci oboru ZDR3 se v 8 hodin dostaví do učebny číslo 6 v prvním patře.

Ostatní obory od 7 hodin na svých pracovištích

(dílny nebo externí pracoviště, PRD3 v obchodech).

Při případných nejasnostech kontaktujte garanta oboru.