Veletrh technického vzdělávání U Hvězdy

Žáci 8. a 9. třídy základních škol navštívili v pátek 21. 9. (10:00 – 18:00 hod.) a v sobotu 22. 9. (9:00 – 12:00 hod.) Veletrh technického vzdělávání, který se konal v prostorách SŠDaŘ U Hvězdy na Kladně. Děti zde sbíraly informace a porovnávaly nabídky studia na středních školách a učilištích. Akci pořádala Okresní hospodářský komora Kladno.

Tohoto veletrhu se také účastnila naše škola, která na místě prezentovala výrobky našich žáků. Účast byla velká a velký byl i zájem o naše studijní obory.