Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Přehled přijatých uchazečů – 2. kolo přijímacího řízení
Číselný kód uchazeče:
0330
0346
0347
0348
0372
0407
0418
0460
0471
0545
0573
0590
0610
0611