Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

635 přijat/a

637 přijat/a

639 přijat/a

640 přijat/a

641 přijat/a

643 přijat/a

644 přijat/a

645 přijat/a

646 přijat/a

655 přijat/a

656 přijat/a

666 přijat/a

668 přijat/a

687 přijat/a

688 přijat/a

689 přijat/a

669 nepřijat/a