Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Všichni uchazeči, kteří se přihlásili do 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, byli přijati dne 26. 8. 2019.