Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Seznam rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 najdete zde.

Přijatí žáci