Workshop Podnikavé ženy

Ve čtvrtek 14. 11. se v Sport hotelu Sletiště konala pod záštitou Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest akce pod názvem Podnikavé ženy. Cílem této akce bylo seznámení, inspirování, navázání cenných obchodních kontaktů a proškolení se ve tvorbě finančního plánu. Bylo možné si vytvořit business plán a vypočítat, jestli je ziskový, kolik by jste potřebovali peněz do začátku podnikání. Účastníci se také dozvěděli, jak žádat o kreativní vouchery.

Paní ředitelka Mgr. Ivana Sedláková na této akci představila v prezentaci naši školu. Pohovořila o všech studijních oborech i projektech, které škola získala. Zahradnice pro tuto akci připravili výrobky do prodejního stánku a žáci z oboru Kuchař lahodné pokrmy.

Více fotografií najdete v záložce FOTO.