Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 se koná v pondělí 2. září 2019 ve školní budově v Kladně – Vrapicích, Vrapická 53, v tomto  pořadí:

 9:30 hodin                65-51-E/01     Stravovací a ubytovací služby

                                   78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

                                    26-51-E/01     Elektrotechnické a strojně montážní práce

11:00 hodin              41-52-E/01     Zahradnické práce

                                   33-56-E/01     Truhlářská a čalounická výroba

                                    66-51-E/01     Prodavačské práce

12:00 hodin               36-67-E/01     Zednické práce

                                   36-57-E/01      Malířské a natěračské práce

Škola žákům hradí:

  • pracovní oděv (oblečení + obuv)
  • pracovní pomůcky (dle oboru vzdělání)
  • školní potřeby (sešity, učebnice a dal.)
  • stipendia

V den nástupu žáci přinesou s sebou:

– doklad totožnosti (občanský průkaz)

– fin. částku Kč 270,- (z toho Kč 200,- příspěvek na SRPŠ a částku 70,- Kč, kterou žáci uhradí nákup zámku k uzavírací skříňce na odkládání obuvi a svršků.)

Děkujeme.

Na Vaši účast se těší vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy.