Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve středu 1. září 2021 ve školní budově v Kladně – Vrapicích, Vrapická 53, v tomto  pořadí:

Žáci 1. ročníku

 9:30 hodin               65-51-E/01     Stravovací a ubytovací služby

                                   78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

                                  26-51-E/01     Elektrotechnické a strojně montážní práce

10:00 hodin            29-51-E/01     Potravinářská výroba

11:00 hodin             41-52-E/01     Zahradnické práce

                                   33-56-E/01     Truhlářská a čalounická výroba

12:00 hodin             36-67-E/01     Zednické práce

                                  36-57-E/01      Prodavačské práce

Žáci 2. a 3. ročníku přijdou od 8 hodin!!!                        

Škola žákům hradí:

  • pracovní oděv (oblečení + obuv)
  • pracovní pomůcky (dle oboru vzdělání)
  • školní potřeby (sešity, učebnice a dal.)
  • stipendia (vybrané obory)

V den nástupu žáci přinesou s sebou:

– vyplněný osobní dotazník a doklad totožnosti (občanský průkaz)

– fin. částku Kč 270,- (z toho Kč 200,- příspěvek na SRPŠ a částku 70,- Kč, kterou žáci uhradí nákup zámku k uzavírací skříňce na odkládání obuvi a svršků.)

Děkujeme.

Na Vaši účast se těší vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci školy.