Zahraniční stáž v Itálii

Projekt číslo 2016-1-CZ01-KA102-023318 byl financován z prostředků EU.

Od 6. 5. do 20. 5. 2017 probíhala zahraniční odborná stáž pro žáky z oboru Kuchař v hotelové škole GATEO a MARE. Žáci se naučili základy italské kuchyně, obsluhovali kávovar a obsluhovali v hotelové restauraci.

V odpoledních hodinách měli žáci možnost navštívit památky a bavit se v zábavních parcích – delfinárium, miniatury atd.

1   2 3   4 5

Více fotografií z této akce naleznete v záložce FOTO.