ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY

Na základě Dodatku č. 8 zřizovací listiny mění se s platností od 1. září 2013 název příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno – Vrapice, Vrapická 53 , na Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace.

ředitelka školy: Mgr. Ivana Sedláková