Setkání se uskutečnilo 12. 1. 2023 od 10 hodin u nás na škole.

Hlavním tématem byla tvorba analýzy v procesu akčního plánování.

Body programu:

1. Prohlídka školy, ukázka řemeslných oborů

2. Zjištěné výstupy ze sběru příkladů dobré praxe

3. Informace účastníků k procesu tvorby analytické části strategického dokumentu

4. Diskuze

5. Návrh místa a termínu dalšího jednání

IMG 1768 | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice
Více fotografií najdete v záložce FOTO.