V pátek dne 18. 11. je uděleno všem žákům ředitelské volno. Žáci nastoupí do školy po víkendu dle svého rozvrhu.