Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na škole byl ustanoven stávkový výbor, který po dohodě se všemi pracovníky školy, rozhodl o zapojení se do výstražné jednodenní stávky dne 27. listopadu 2023 formou jednodenního přerušení. Škola bude tedy úplně uzavřena.  

Naším hlavním cílem je vyjádřit jasný nesouhlas se škrty v rezortu školství, které mohou ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků. Nedostatek finančních prostředků, by mimo jiné snížil počet hodin věnovaných výuce, především dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Nesouhlasíme také snížením počtu asistentů pedagogů ve školách, které jdou proti současnému trendu ve školství.  

Dále nesouhlasíme s nedostatečným zajištěním finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (kuchařky, uklízečky, školník). Bez nich lze provoz škol zajistit jen velmi obtížně.

Celkově nesouhlasíme s dlouhodobou nejistotou v oblasti školství, která se nepříznivě promítá do kvality výuky.  

Děkujeme za pochopení, případně též za Vaši podporu

Mgr. Ivana Sedláková

ředitel školy

Dopis pro rodiče zde.

Skip to content