Veřejná vyhláška

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť provozovateli poštovních služeb se doručovanou písemnost opakovaně nedaří doručovat na adresy uvedené v osobním spise žáka.