Veřejná vyhláška

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť provozovateli poštovních služeb se doručovanou písemnost opakovaně nedaří doručovat na adresy uvedené v osobním spise žáka.  

Veřejná vyhláška Hanna Matyola https://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2023/04/Verejna-vyhlaska-Matyola.pdf

Veřejná vyhláška Lenka Viraková https://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2023/05/Verejna-vyhlaska-Lenka-Virakova.pdf