V pátek 17. června jsme se společně vydali na již tradiční pěší výlet do Lidic. Prohlédli jsme si Památník Lidice u příležitosti 80. výročí lidické tragédie. Na vlastní oči jsme si prohlédli místa, kde obyvatelé Lidic byli nacisty odděleny od svých blízkých, násilně odvlečeni a většina z nich popravena.