Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Cukrář

Kód oboru: 29-51-E/01
Cukrář
potravinarska-vyroba 12.21.37
Název oboru: Cukrář
Kód oboru: 29-51-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při výrobě potravinářských a cukrářských výrobků.

Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

Výuka:
V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku, ve 3. ročníku je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do 1 dne teoretického vyučování a 4 dnů odborného výcviku týdně. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz

Doklad o dosaženém vzdělání:
Výuční list v oboru

Odborný výcvik
Probíhá především ve vlastní školní dílně v nově otevřeném odloučeném pracovišti ve Švermově na adrese Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov

Výhody
Zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

Možnost uplatnění
Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance v malých a středně velkých cukrářských a lahůdkářských provozech a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a lahůdkářských výrobků. Bude vykonávat jednoduché činnosti při výrobě potravinářských výrobků zejména cukrářských výrobků, lahůdkářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva.

Co se naučíš:

Skip to content