Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Kuchař

Kód oboru: 65-51-E/01
Kuchař
stravovaci-a-ubytovaci-sluzby 12.21.37
Název oboru: Kuchař
Kód oboru: 65-51-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní ve výkonu odborných činností v provozovnách veřejného stravování.

Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

Výuka:
V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku, ve 3. ročníku je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do 1 dne teoretického vyučování a 4 dnů odborného výcviku týdně. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz.

Doklad o dosaženém vzdělání:
Výuční list v oboru

Odborný výcvik:
Probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob.

Výhody:
zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

Možnost uplatnění:
Absolvent se uplatní při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání pomocný kuchař ve stravovacích službách. Je schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek. Absolvent bude připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, jednoduché moučníky, teplé nápoje apod.

Co se naučíš:

Skip to content