Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Zámečnické práce ve stavebnictví

Kód oboru: 23-51-E / 01
Zámečnické práce ve stavebnictví
Zámečnické práce ve stavebnictví
Název oboru: Zámečnické práce ve stavebnictví
Kód oboru: 23-51-E / 01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní v oboru zámečnictví a oborech přidružených.
  • Jedná se o středoškolsky vzdělaného pracovníka se všeobecným i odborným vzděláním.
  • Odborná příprava pro výkon zámečnických prací ve stavebnictví připravuje žáky na výrobu, montáže a osazování jednoduchých a středně složitých zámečnických prvků.
  • Žáci se učí znát vlastnosti materiálu a způsobu zpracování, používání nářadí, měřidel, nástrojů, strojů a zařízení podle technologických předpisů.
  • Odborný výcvik je vedený mistry odborného výcviku ve vybavených dílnách.
  • Učební obor je vhodný pro chlapce.
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a žáci obdrží výuční list.
Skip to content