Cílovým skupinám projekt nabízí poradenství, rozvoj základních
kompetencí, motivační kurz, získání kvalifikace, pracovní uplatnění
a potřebná doprovodná opatření.