Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 1. září 2014 působím na SOU a Praktické škole Kladno – Vrapice jako školní psycholog. Mým cílem je přispět k rozvoji Vašich dětí, pomoci jim při řešení problémů (výukových, vztahových, výchovných atd.). Také jsem tady pro rodiče a zákonné zástupce dětí, a pro učitele školy. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, v oblastech výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje. Činnosti školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 103/2014 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školské poradenské pracoviště zdarma zajišťuje odbornou poradenskou činnost přímo v prostorách školy. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti.

Náplň činnosti školního psychologa

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa (zásada mlčenlivosti). Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1.     Diagnostika, depistáž

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

V případě zájmu je možné domluvit si konzultaci kdykoli v pracovních dnech, objednat se je možné telefonicky nebo přes email.

KONTAKT:
Mgr. Aneta Angelisová (momentálně na mateřské dovolené – obracejte se na Školního speciálního pedagoga)

Kde mě najdete? 2. patro vlevo (na konci chodby)

Skip to content