Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Studentstudentka nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se lidské činnosti zvané studium. Obsah pojmu v různých jazycích variuje – např. v Německu se jako student (Student) označuje až vysokoškolský student, na středních školách se užívá označení žák (Schüler). V učebních oborech se vzdělávají učni.

Studentky       

image | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

Učeň (přechýlená podoba učnice nebo učenka), zastarale nebo žertovně učedník) je obecné označení pro člověka, který se systematicky připravuje na své budoucí povolání. Jedná se zpravidla o mladého člověka, který se svoji budoucí profesi teprve učí nebo se v ní zaučuje. Nejčastěji se tak děje při přípravě na nějaké dělnické povolání nebo řemeslnou profesi.

V současnosti se toto slovo nejčastěji používá ve smyslu: žák učňovské školy. V historických dobách se ale obvykle jednalo o žáka, který se připravoval přímo pod vedením příslušného mistra svého řemesla nejčastěji v jeho vlastní řemeslnické dílně, ve které také zpravidla i bydlel a žil. Po složení tovaryšských zkoušek se z něho stal tovaryš.

Učni

image 1 | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

Skip to content