Naši zahradníci si již připravují školní pozemek se záhody na jarní výsadbu cibulovin.