Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

K čemu je tento orgán zřízen?

Školská rada je orgán, který na základě ustanovení školského zákona, konkrétně paragrafu 167 a 168 zřizuje povinně každá základní, střední a vyšší odborná škola. Školská rada má zákonem stanovené oblasti, kterými se je povinna zabývat. Hlavním účelem zřízení školské rady je umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednou z kompetencí školské rady je podávání podnětů a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším souvisejícím orgánům.
Rádi bychom, aby naší prací nebylo jen schvalování dokumentů, zpráv a pravidel, ale zejména přispění a podílení se na podpoře školy, jejich aktivit a také jejich rozvoji a takovému fungování, které vytvoří našim dětem zdravé prostředí pro jejich přirozený vývoj.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci a to ve formě nápadů či podnětů, kterými by se školská rada mohla zabývat, respektive předat dál. Se svými nápady a podněty můžete samozřejmě přijít osobně.
Škola je velmi významným partnerem, který se podílí na výchově našich dětí. Má své silné a slabé stránky, jako každý z nás. Ty silné potřebuje podpořit a s těmi slabými potřebuje pomoci. Pojďme tedy místo silných řečí mezi s sebou na ulici či v hospodě spojit své síly a vzájemně přispět.

Skip to content