Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s lehkým mentálním postižením

Dítě

Žije-li káráno, naučí se odsuzovat.
Žije-li v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Dítě

Žije-li v povzbuzení, naučí se smělosti.
Žije-li v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žije-li s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žije-li v poctivosti, naučí se spravedlnosti.
Žije-li v bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku.

Učitelské noviny č. 17 z 27. 3. 1993

Speciálně pedagogické centrum (SPC) zajišťuje komplexní péči o klienty podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Naše Speciálně pedagogické centrum (SPC) je poradenským zařízením, které poskytuje poradenské služby našim klientům, zákonným zástupcům našich klientů a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše poradenská služba je poskytována zdarma.

Kontakty

Adresa:

Speciálně pedagogické centrum PŘI Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

Vrapická 53, 272 03 Kladno

Nově nás také najdete on-line na adrese Facebooku

GDPR

Klient/zákonný zástupce je informován o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.  Klient/zákonný zástupce podepisuje informovaný souhlas, týkající se zacházení s osobními údaji v evidenci SPC.


Personální obsazení SPC:

Mgr. et Mgr. Monika Černá

Vedoucí poradny, speciální pedagožka (etopedka, psychopedka) a terapeutka

Tel: 702 047 658, 602 047 658

E-mail: spc@ouvrapice.cz

Mgr. Iva Sárová

psycholog

Tel: 702 047 658, 702 047 871

E-mail: sarova@ouvrapice.cz

PhDr. Helena Nosková

Psycholožka a terapeutka

Tel: 702 047 658, 702 047 871

E-mail: spc@ouvrapice.cz

Mgr. Aneta Angelisová – mateřská dovolená

Psycholog

Ing. Jana Slapničková – mateřská dovolená

Administrativní pracovnice

E-mail: spc@ouvrapice.cz

Provozní doba:

Pondělí: 7:00 – 15:00

Úterý:    7:00 – 15:00

Středa:   7:00 – 15:00

Čtvrtek: 7:00 – 15:00

Pátek:    7:00 – 15:00

Možnost domluvy i v jiných časech.

Jaké služby poskytujeme

SPC nabízí tyto služby:

Veškeré služby jsou bezplatné, na základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo žádosti zletilého klienta. Objednání je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Co je třeba k vyšetření

Objednání je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně. K samotnému vyšetření se dostaví zákonný zástupce s dítětem (případně zletilý klient sám).

Před vyšetřením je nutno vyplnit:

K vyšetření je dobré donést výsledky všech předchozích vyšetření dítěte
– zprávy z předchozího vyšetření v jiném SPC nebo v poradně, lékařské zprávy apod.

Po vyšetření budou se zákonným zástupcem projednány navrhované postupy a doporučena podpůrná, případně vyrovnávací opatření. Z vyšetření je sepsána komplexní zpráva z vyšetření a jsou vystavena  doporučení pro práci s žákem (individuální integrace, asistent pedagoga, doporučení k zařazení atd.). Zpráva je připravena k vyzvednutí do 30 dnů od ukončení vyšetření dítěte.

Zprávu z vyšetření si rodič osobně vyzvedává a přebírá ji proti podpisu v SPC. Veškeré informace ve zprávě jsou důvěrné a nejsou sdělovány 3. osobě.

Doporučení ke vzdělávání žáka je vystaveno na zvláštním listu, toto doporučení je  platné po dobu určitou, dle stanovení SPC.

Dokumenty ke stažení:

SPC Kladno – Vrapice hledá nového kolegu / kolegyni

psycholog 1 | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SPC Kladno – Vrapice nabízí své služby

https://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2023/11/dotaznik-pro-materske-skoly.pdf

https://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2023/11/Dotazniky-pro-ucitele-SPC-skola.pdf

Skip to content