Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Projekty

Projekty
Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice – CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011359
SPRÁVNÁ CESTA II – CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090 /0012401
Vzděláváme se pro lepší budoucnost – praxe žáků SOU a PrŠ v zahraničí – 2016-1-CZ01-KA102-023318
Zažít úspěch – CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857
Správná cesta – CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003989
„Kvalitnějším životem o krok blíže k Evropě“
Rekonstrukce a přestavba školní budovy – CZ.1.15/3.1.00/91.01087
„Motivace, jako most k úspěšnému životu“ – OPVK CZ.1.07/1.2.05/03.0012
„Podpora technických oborů a rozvoj podnikatelských dovedností“ – OPVK CZ.1.07/1.1.06/03.0068
„Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů“ – OPVK CZ.1.07/1.1.32/01.0028
„Modernizace vzdělávání – šance lepšího pracovního uplatnění“ – OPVK CZ.1.07/1.2.33/01.0016
„Slovní zásoba jako nedílná součást života“ – OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.1059
„Podpora rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti“ – OPVK CZ.1.07/1.2.33/02.0019
Skip to content