ZMĚNA KONTAKTU! K oficiálnímu podání (úřední korespondence) v elektronické podobě využívejte od 1. 5. 2015 výhradně nově zřízený email školy: sovkl@kr-s.cz.

Základní údaje školy:
Název školy:Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
Sídlo školy:Vrapická 53, 272 03 Kladno
Zřizovatel:Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO:00507601
DIČ:CZ00507601
IZO:600021661
Číslo účtu školy:17934141/0100
Telefon:312 285 533
E-mail:sekretariat@ouvrapice.cz
Datová schránka:zh3cpwi
Kontaktní osoby:
Ředitelka školy:Mgr. Ivana Sedláková – reditelka@ouvrapice.cz
Statutární zástupce:Mgr. Šárka Longauerová – sarka.longauerova@seznam.cz
Zástupce ředitele (OV):Ing. Radek Panenka – panenka@ouvrapice.cz
Fakturace:Ing. Petra Fontánová – fontanova@ouvrapice.cz

Kontakty na pracovníky školy:

Personální a studijní oddělení:
Mgr. Julie Oravovásekretariat@ouvrapice.cz
312 285 533
8.00 – 14:00
Výchovná poradkyně:
Ing. Alena Srpovásrpova@ouvrapice.cz
725 422 181
konzultační hodiny:
dle domluvy
Metodik prevence:
Mgr. Jiří Šťastnýstastny@ouvrapice.cz
702 048 274
konzultační hodiny:
středa S/L týden od 13:30 – 14:30
Koordinátor EVVO:
Ing. Alena Srpovásrpova@ouvrapice.cz
725 422 181
konzultační hodiny:
pondělí S/L týden od 13:30 – 14:30
Vedoucí stravování:
Mária Kaimlovákaimlova@ouvrapice.cz
727 856 411
Ekonomka školy:
Bc. Ilona Šedivásediva@ouvrapice.cz
727 953 323
Ekonomický úsek:
Ing. Petra Fontánováfontanova@ouvrapice.cz
727 958 629
Marie Opltováopltova@ouvrapice.cz
702 048 333
Helena Hlobiková
Nepedagogičtí pracovníci:
Maršálek Luboš
Pedagogičtí pracovníci
Andersová Danaučitel ODV
702 053 459
andersova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
úterý S/L týden od 14:00 – 15:00
Dolejš Petručitel ODVkonzultační hodiny:
Drtina Ondřejučitel ODV
727 856 419
drtina@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
čtvrtek S/L týden od 13:30 – 14:30
Fiedler Zdeněk, Mgr.pedagog
třídní učitel A2, E1
605 289 081
fiedler@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
pondělí S/L týden od 13:30 – 14:30
Fořtová Markéta, Bc.učitel ODV
727 856 419
fortova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
– středa S/L týden
od 13:30 – 14:30
Hykšová Jana, Mgr.pedagog, třídní učitel B1, B2
garant PRD
725 422 398
hyksova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
pondělí S/L týden od 13:00 – 14:30
Kratinová Olga, Mgr.pedagog, třídní učitel D1, A3
garant KUC
725 441 560
kratinova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
pondělí S/L týden od 13:30 – 14:30
Kučerová Libušeučitel ODV, pedagog
725 422 180
kucerova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
úterý L/S týden
od 13:30 – 15:30
Linhartová Pavla, Ing.pedagog, třídní učitel F1
garant CUK
725 422 362
linhartova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
středa S/L týden od 13:30 – 14:30
Longauerová Milada, Mgr.pedagog
třídní učitel PRŠ1,2; PRŠ2
garant PRŠ
konzultační hodiny:
pondělí S/L týden od 13:30 – 14:30

Longauerová Šárka, Mgr.pedagog
725 441 524
konzultační hodiny:
čtvrtek S/L týden od 13:30 – 14:30
Panenka Radek, Ing.zástupce ředitele OV
727 953 324 panenka@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
úterý S/L týden od 14:00 – 15:00
Procházka Antonínučitel ODV
702 048 352 prochazka@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
čtvrtek S týden od 14:30 do 15:30
středa L týden od 14:30 – 15:30
Řezáčová Hanaučitel ODV
727 865 099 rezacova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
úterý S/L týden od 13:30 – 15:30
Sedlák Karel, Bc.pedagog, třídní učitel D3, C3
garant ELT
725 422 256
sedlak@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
středa S/L týden od 13:30 – 14:30
Todorov Parvan, Bc.pedagog
todorov@ouvrapice.cz
Skalický Pavelučitel ODV
724 240 236 skalicky@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
úterý, středa S/L týden od 13:30 – 15:00
Slánský Evžen, Mgr.pedagog, třídní učitel D2, E3
garant ZDR
725 441 563
slansky@ouvrapice.cz
konzultační hodiny: středa S/L týden od 13:30 – 14:30
Srpová Alena, Ing.pedagog, třídní učitel C1, C2
garant ZHR
725 422 181
srpova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
pondělí S/L týden od 13:30 – 14:30
Svoboda Milošučitel ODV, pedagog
725 441 663 svoboda@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
úterý S týden od 13:30 – 15:00
středa L týden od 13:30 – 15:00
Šeba Michaela, Mgr.pedagog, třídní učitel A1, E2
garant MAL, Bakaláři
moodleseba@seznam.cz
725 932 922
seba@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
čtvrtek S/L týden od 13:40 do 14:25
Šťastný Jiří, Mgr.pedagog, třídní učitel F2, B3
garant TRU
702 048 274
stastny@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
středa S/L týden od 13:30 – 14:30
Liptáková Petra, Mgr.pedagog
liptakova@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
pondělí S týden od 13:30 – 14:30
pondělí L týden od 7:15 – 8:00

GDPR pověřenec: PaeDr. Pavel Skácelík