Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Cukrář

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při výrobě potravinářských a cukrářských výrobků.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Prodavač

Absolvent se uplatní jako pracovník při prodeji zboží v prodejnách.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Pečovatel

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Zahradník

Absolvent se uplatní v oboru zahradnictví, zemědělství a agroturistice.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Elektrikář

Absolvent se uplatní při výrobě, montáži a demontáži elektrotechnických zařízení.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Malíř, lakýrník

Absolvent ŠVP Malíř se uplatní na trhu práce při výkonu povolání malíř, natěrač nebo lakýrník.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Truhlář

Absolvent ŠVP Truhlář se uplatní na trhu práce při výkonu povolání truhlář nebo tesař.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Zedník

Absolvent školního vzdělávacího programu Zedník disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v stavebnictví.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Kuchař

Absolvent se uplatní ve výkonu odborných činností v provozovnách veřejného stravování.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Zámečník

Absolvent se uplatní v oboru zámečnictví a oborech přidružených.
pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Zahradnická výroba

pureblack | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Studijní obor: Práce ve stravování

Pojďte u nás studovat!
Bezbariérový přístup

Budova umožňuje pohyb handicapovaných studentů.

Školní jídelna

Naše škola svým studentům poskytuje vlastní jídelnu.

Zájmové kroužky

Svým studentům nabízíme vyžití i mimo školní hodiny.

Aktuální dění 

Studijní obory SOU Kladno

Studijní obor:

Cukrář

Studijní obor:

Prodavač

Studijní obor:

Pečovatel

Studijní obor:

Zahradník

Studijní obor:

Elektrikář

Studijní obor:

Malíř, lakýrník

Studijní obor:

Truhlář

Studijní obor:

Zedník

Studijní obor:

Kuchař

Studijní obor:

Zámečník

O naší škole 

Obory kategorie ,,E“ jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem.

Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti.
Pro žáky je v každém školním roce připravována řada zájmových činností a kroužků.

 

Naši partneři 

erasmusplus
eu
stredocesky
KLADNO - Za podpory města
sevenenergy
alpiq
primalex
Skip to content