Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Elektrikář

Kód oboru: 26-51-E/01
Elektrikář
elektrotechnicke-a-strojne-montazni-prace 12.21.37
Název oboru: Elektrikář
Kód oboru: 26-51-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní při výrobě, montáži a demontáži elektrotechnických zařízení.

Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

Výuka:
V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku, ve 3. ročníku je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do 1 dne teoretického vyučování a 4 dnů odborného výcviku týdně.

Doklad o dosaženém vzdělání:
výuční list v oboru

Odborný výcvik :
Probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích školy a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob.

Výhody:
zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

Možnost uplatnění:
Absolvent nalezne uplatnění při vykonávání méně náročných pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolvent provádí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhuje výrobní zařízení a provádí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru.

Co se naučíš:

Skip to content