Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/2
Praktická škola dvouletá
Název oboru: Praktická škola dvouletá
Kód oboru: 78-62-C/2
Doba studia: 2 roky
Obor pro žáky s mentálním postižením.

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. Za týden Celkem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk CJ 2 2 4 128
Anglický jazyk ANG 1 1 2 64
Umění a kultura
Výtvarná výchova VYV 1 1 2 64
Hudební a dramatická výchova HDV 1 1 2 64
Matematické a její aplikace
Matematika MAT 2 2 4 128
Člověk a společnost
Základy společenských věd ZSV 1 1 2 64
Člověk a příroda
Základy přírodních věd ZPV 1 1 2 64
Informační a komunikační technologie
Informatika INF 3 3 6 192
Člověk a zdraví
Tělesná výchova TEV 2 2 4 128
Výchova ke zdraví + rodinná výchova; Rodinná a zdavotní výchova RZV 4 4 8 256
Průřezová témata
Člověk a svět CAS 2 2 4 128
Odborné činnosti
Výživa a příprava pokrmů (teorie i praxe) PPO 7 7 14 448
Ruční práce (teorie i praxe) RPR 5 5 10 320
Celkem   32 32 64 2048

 

Skip to content