Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

SOUPŠ Kladno – Vrapice

Prodavač

Kód oboru: 66-51-E/01
Prodavač
prodavacske prace 12.21.37
Název oboru: Prodavač
Kód oboru: 66-51-E/01
Doba studia: 3 roky
Absolvent se uplatní jako pracovník při prodeji zboží v prodejnách.

Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou do jednotlivých oborů zařazováni dle kritérií stanovených pro výběrová řízení – přijímací pohovory.

Výuka:
V 1. a 2. ročníku členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do týdenních bloků teoretického vyučování a odborného výcviku, ve 3. ročníku je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů do 1 dne teoretického vyučování a 4 dnů odborného výcviku týdně. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz

Doklad o dosaženém vzdělání:
výuční list v oboru

Odborný výcvik:
Probíhá na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob.

Výhody:
zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

Možnost uplatnění:
Absolvent se uplatní jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží, jako například doplňování zboží v prodejnách, prodej vybraného sortimentu zboží, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly, vykonávaní činností spojených s výkupem láhví. Bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce.

Co se naučíš:

Skip to content