Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Dne 15. 12. 2022 se na Středním odborném učilišti a Praktické škole, Kladno- Vrapice konal Kulatý stůl o společném vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s názvem „Zkušenosti z realizace Tranzitního programu“. Workshop byl realizován v rámci projektu Zažít úspěch II CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016784. Workshop byl zaměřen primárně na ředitele základních  a středních škol  v rámci Středočeského kraje, ale účastnila se ho i řada pedagogických pracovníků  a odborníků na inkluzivní vzdělávání, se kterými škola  spolupracuje. Workshop pro ředitele základních a středních  škol byl zahájen v 9.30  v zasedací místnosti SOU Kladno – Vrapice. Přítomné zástupce škol a odborné veřejnosti přivítala Mgr. Ivana Sedláková (SOU Vrapice) a Mgr. Roman Pejša za asociaci speciálních pedagogů a seznámili účastníky s obsahem setkání.

Mgr. Šárka Longauerová představila projekt Zažít úspěch II. Cílem setkání bylo seznámení přítomných s realizací tranzitního programu na Středním odborném učilišti a Praktické škole, Kladno- VrapiceObsahem workshopu  bylo seznámení s výsledky aplikace tranzitního programu do Školních vzdělávacích plánů a  realizace praxe ve firmách. Velkým přínosem byly praktické poznatky pedagogů  z pracovních stáží. 

IMG 20221214 102637 | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno | Vrapice
Skip to content