Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Moodle

Facebook

Instagram

Pro žáky nastupující do jmenovaných učebních oborů byl jedním z požadavků zdravotní průkaz zaměstnanců v potravinářství.

Vzhledem k tomu, že byla schválena novela zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), od 1. 7. 2023 nemusí mít fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou zdravotní průkaz.

Nadále platí, že fyzická osoba musí být zdravotně způsobilá k výkonu činnosti a uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.

Skip to content